Με σεβασμό στο περιβάλλον και με κοινωνική ευθύνη, η BIOLGET προσφέρει περιβαλλοντικές υπηρεσίες με σκοπό να μειωθούν οι ποσότητες αποβλήτων που δεν αξιοποιούνται.

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη Συλλογή, Μεταφορά και Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Οι άξονες στους οποίους δραστηριοποιείται η BIOLGET είναι:

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Απόβλητα σφαγείου: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται απόβλητα όπως αίμα, προϊόντα του πεπτικού συστήματος, τρίχες/δέρμα, λίπος, νερά πλύσης  καθώς και ζώα τα οποία σύμφωνα με την Κτηνιατρική Υπηρεσία κρίνονται ακατάλληλα προς κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ακόμα αν τα σφαγεία διαθέτουν και κάποιο τύπο βιολογικού σταθμού τότε παράγεται και ιλύς προς διαχείριση.

Απόβλητα πτηνοσφαγείου:  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται απόβλητα όπως αίμα, πούπουλα, τα άκρα του πουλερικού (κεφάλια, πόδια), οστά και εντόσθια,  λίπος,  στρωμνές που προκύπτουν από τον καθαρισμό του στάβλου αναμονής των ζώων, νερά πλύσης καθώς και ακατάλληλα προς κατανάλωση από τον άνθρωπο πτηνά. Αν τα σφαγεία διαθέτουν σταθμό βιολογικού καθαρισμού τότε στα απόβλητα συμπεριλαμβάνεται και η ιλύς που προκύπτει.

Απόβλητα  τυποποίησης & επεξεργασίας κρέατος: Από τις διαδικασίες τυποποίησης και επεξεργασίας  κρέατος προκύπτουν   απόβλητα  όπως αλλοιωμένες πάστες παραγωγής,  υπολείμματα  τεμαχισμού,  οστά και λίπη. Απόβλητα προς διαχείριση αποτελούν και οι επιστροφές των  ακατάλληλων, προς κατανάλωση από τον άνθρωπο, προϊόντων. Τέλος,  παράγεται και  ιλύς από το βιολογικό σταθμό της εκάστοτε εταιρείας αν εκείνη διαθέτει.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών

Η εταιρεία BIOLGET συνεργάζεται με κονσερβοποιίες και βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων τους. Ως απόβλητα θεωρούνται τα ακατάλληλα φρούτα, τα κουκούτσια και φλούδες τους, η πούλπα, τα  σπόρια, τα σαρκώματα και οι πυρήνες προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία αυτών των βιομηχανιών.

Ακόμη, ιλύς που προέρχεται από την λειτουργία του βιολογικού τους καθαρισμού είναι απόβλητο που η εταιρεία BIOLGET έχει τα μέσα και την ικανότητα αξιοποίησης της.

Βιομηχανίες παραγωγής βρώσιμων ελαίων

Η εταιρεία BIOLGET συνεργάζεται με εταιρείες  παραγωγής ελαιουργικών προϊόντων με σκοπό τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων τους.

Από την λειτουργία των ελαιοτριβείων προκύπτουν σημαντικές ποσότητες υγρών αποβλήτων και στερεών υπολειμμάτων. Συγκεκριμένα, Τα φυτικά υγρά του ελαιόκαρπου, το νερό που προστίθεται στα διάφορα στάδια επεξεργασίας του, αδιάλυτα οργανικά τεµαχίδια υπό μορφή αιωρήματος, νερά ψύξης και πλύσης καθώς και γαλακτοποιημένα σταγονίδια ελαίου συνθέτουν τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων.  Τα στερεά απόβλητα  των ελαιοτριβείων προκύπτουν από το στάδιο καθαρισμού των ελιών και περιλαμβάνουν φύλλα και μικρά κλαδιά. Τέλος, αν στην εταιρεία υπάρχει το στάδιο του βιολογικού καθαρισμού, τότε παράγεται ιλύς προς διαχείριση.

Βιομηχανίες παραγωγής αμύλου και αμυλούχων προϊόντων

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή  αμύλου και γλουτένης που προκύπτουν από την επεξεργασία καλαμποκιού όπως επίσης,  βιομηχανίες παρασκευής  ‘’τσιπς’’  πατάτας αλλά και ζυμαρικών.

Τα απόβλητα των παραπάνω βιομηχανιών διακρίνονται σε υγρά και στερεά.  Ως στερεά απόβλητα λογίζονται οι επιστροφές ακατάλληλων για κατανάλωση προϊόντων, απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγή (συνήθως σε χύδην μορφή), ελαττωματικές / ακατάλληλες πρώτες ύλες για περαιτέρω επεξεργασία, υπολείμματα που προκύπτουν από το ξεφλούδισμα και τεμαχισμό των πρώτων υλών, στερεά που δεσμεύονται σε κυκλώνες ή σακκόφιλτρα, , σκόνες αμύλου κλπ. Οι βιομηχανίες αυτές παράγουν και υγρά απόβλητα τα οποία όμως συνήθως είναι μικρού υδραυλικού φορτίου και προκύπτουν από διεργασίες διαβροχής / νερά πλύσης, υγρά που προκύπτουν από εκχύλιση της αμυλούχας πρώτης ύλης αλλά και λάσπες βιολογικού της εκάστοτε βιομηχανίας αν διαθέτει.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Η παραγωγή ζάχαρης είναι  μια περίπλοκη  διαδικασία με πολλά στάδια διεργασίας. Κατά την διαδικασία αυτή (παραλαβή/πλύση και τεμαχισμός των τεύτλων, εκχύλιση, προασβέστωση/ ασβέστωση, κορεσμός, διήθηση, συμπύκνωση, κρυστάλλωση και φυγοκέντριση) παράγονται πέρα από τη κρυσταλλωμένη ζάχαρη και διάφορα απόβλητα.

Πιο συγκεκριμένα, υγρά απόβλητα ως επί το πλείστων νερά πλύσης από την παραγωγή και στερεά απόβλητα όπως λάσπες που προέρχονται από τον καθαρισμό των τεύτλων,  το βιολογικό καθαρισμό της μονάδας (αν διαθέτει) και ασβεστούχος λάσπη που προκύπτει κατά την παραγωγή από την προσθήκη γάλακτος ασβεστίου  για τον καθαρισμό του ακατέργαστου χυμού  των τεύτλων. Ακόμα κατά την παραγωγή προκύπτουν απορρίμματα από τον   τεμαχισμό των τεύτλων αλλά και ημιστερεά υπολείμματα (νωπός πολτός) που συλλέγονται με εσχαρισμό μετά τη διαδικασία της εκχύλισης του πολτού. Τέλος από τη διεργασία της κρυστάλλωσης της ζάχαρης παράγεται ένα σκουρόχρωμο και παχύρευστο υγρό που παραμένει ως κατάλοιπο (μελάσα) που είναι πλούσιο σε οργανική ύλη.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στον τομέα αυτό αναλαμβάνουμε τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση, κοντόληκτων και ακατάλληλων για κατανάλωση από τον άνθρωπο συσκευασμένων προϊόντων, υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την  παραγωγική διαδικασία των βιομηχανιών – βιοτεχνιών καθώς και λάσπες (κωδικοί ΕΚΑ) του βιολογικού σταθμού των εργοστασίων σε υδαρή ή στερεά μορφή.

Η μεταφορά των συσκευασμένων κοντόληκτων ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 3 (ΖΥΠ 3) γίνεται πάντα με εγκεκριμένα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία φορτηγά – ψυγεία, προκειμένου να διατηρείται η ψυκτική αλυσίδα κατά την μεταφορά και να αποφεύγεται περαιτέρω αλλοίωση. Ενώ τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία (τυρόγαλα, ορός γιαούρτης κλπ.) μεταφέρονται με φορτηγά – βυτία.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Στον τομέα αυτό η εταιρεία BIOLGET αναλαμβάνει την συλλογή, μεταφορά και διαχείριση κοντόληκτων και ακατάλληλων για κατανάλωση συσκευασμένων προϊόντων (ζύμες, αλεύρι κλπ) και αποβλήτων που προκύπτουν από την  παραγωγική διαδικασία των βιομηχανιών-βιοτεχνιών  σε χύδην μορφή (απώλειες  από ζύμες, προϊόντα με μη κατάλληλη μορφή κλπ.).

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Η εταιρεία BIOLGET συνεργάζεται με εταιρείες παραγωγής αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων τους όπως:

Εργοστάσια ζυθοποιίας

Πέρα από τις επιστροφές των ακατάλληλων προϊόντων, από τη παραγωγική διαδικασία προκύπτουν υγρά απόβλητα που αποτελούνται από τα νερά που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία εμφιάλωσης μαζί με χημικά καθαριστικά και υγρά από την επεξεργασία της βύνης τα οποία είναι πλούσια σε άζωτο και φώσφορο. Ακόμα κατά τη διαδικασία παραγωγής υπάρχουν απώλειες και ένα μικρό μέρος της μπύρας για διάφορους λόγους χάνεται και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, επομένως θεωρείται και αυτό απόβλητο. Ως στερεά απόβλητα θεωρούνται τα υπολείμματα βύνης, τα υπολείμματα ζυθογλεύκους, τα υπολείμματα διήθησης (γη διατόμων, μαγιά κ.α.), πλεονάζουσα μαγιά που προκύπτει κατά τη διαδικασία της ζύμωσης, εξαντλημένοι σπόροι κριθαριού, μάζα αλεσμένων σπόρων και λάσπη που προέρχεται από το βιολογικό σταθμό του εργοστασίου (αν διαθέτει).

Οινοποιεία – Αποσταγματοποιεία

Για τη παραγωγή οίνου τα σταφύλια διέρχονται από κάποιες διεργασίες όπως αποράγιση, έκθλιψη/συμπίεση, ζύμωση, συμπύκνωση, μεταγγίσεις, διαύγαση, διήθηση, παστερίωση και εμφιάλωση.

Πέρα από τις επιστροφές των ακατάλληλων προϊόντων, από τη διαδικασία  παραγωγής παράγονται υγρά και στερεά απόβλητα κρασιού. Πιο συγκεκριμένα  υγρά απόβλητα  θεωρούνται: τα νερά πλύσης των μηχανημάτων και δεξαμενών,  τα νερά ψύξης, απόβλητα που προκύπτουν κατά τις μεταγγίσεις από τα φίλτρα, απόβλητα κατά τη διαδικασία παστερίωσης και απώλειες κρασιού κατά τις μεταγγίσεις και τις εμφιαλώσεις.

Τα στερεά απόβλητα ενός οινοποιείου είναι τα εξής: βόστρυχες και στέμφυλα που προκύπτουν από το χώρο του εκραγιστηρίου / θλιπτηρίου  κατά την επεξεργασία των

σταφυλιών, νωπή πομάσσα (κουκούτσια και φλοιοί σταφυλιών) η οποία προέρχεται από το χώρο του πιεστηρίου, οινολάσπη από τις δεξαμενές μεταγγίσεων όταν αυτή δεν κατακρατείται, τρυγικά άλατα που προκύπτουν κατά τις διεργασίες διαύγασης / διήθησης  και λάσπη από το βιολογικό σταθμό του οινοποιείου (αν διαθέτει).

Βιομηχανίες  παραγωγής αναψυκτικών

Τα απόβλητα στη βιομηχανία παραγωγής αναψυκτικών παράγονται κυρίως λόγω των υψηλών απαιτήσεων σε νερό τόσο για την αραίωση των πρώτων υλών όσο και για τον καθαρισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και των δαπέδων.

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τη βιομηχανία αναψυκτικών και εμφιαλωμένων προέρχονται από τις διεργασίες παραγωγής (σφάλματα κατά τη προσθήκη σιροπιού),  υγρά πλυσίματος που προέρχονται από τις διεργασίες πλυσίματος (φιαλών, δαπέδων, μηχανημάτων) και υγρά απόβλητα από επιστρεφόμενα προϊόντα.

Τα στερεά απόβλητα περιλαμβάνουν τις λάσπες που προέρχονται από το βιολογικό καθαρισμό των υγρών αποβλήτων.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η ποσότητα των υγρών αποβλήτων στις ελληνικές χαρτοβιοµηχανίες εξαρτάται από την κατανάλωση νερού είτε ως νερό πλύσης είτε για την παραγωγή. Τα απόβλητα αυτά είναι επιβαρυμένα, µε ενέργεια (συνήθως θερµότητα), υποπροϊόντα και παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας αφού μέσα σε αυτά υπάρχουν αιωρούµενα στερεά, διαλυµένες ουσίες και κολλοειδείς διασπορές. Πιο συγκεκριμένα περιέχονται ενώσεις που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία και ουσίες που προκύπτουν από την αποσύνθεση των αρχικών ενώσεων.

Η χρήση καολίνη, κυτταρίνης και άλλων χημικών ενώσεων στη παραγωγική διαδικασία αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στη επεξεργασία των αποβλήτων αφού οι προαναφερθείς ενώσεις αποτρέπουν τις κατάλληλες αναλογίες αζώτου, φωσφόρου και άνθρακα ώστε να πραγματοποιηθεί βιολογική αποικοδόμηση.

Τα στερέα απόβλητα αποτελούνται από: α) στερέα που προκύπτουν από τις διαδικασίες διαχωρισμού ξένων προσμείξεων, β) από τις πρώτες υλες, γ) λάσπες που προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.

 

ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ)

Η εταιρεία BIOLGET, συμμετέχοντας σε διαγωνιστικές διαδικασίες του δημοσίου, αναλαμβάνει εργασίες συλλογής, μεταφοράς και περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Πιο συγκεκριμένα, εκτελούμε  έργα συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης στερεών αποβλήτων από Δ.Ε.Υ.Α.,  απόβλητων ιλύος, εσχαρισμάτων και υλικών εξάμμωσης που προκύπτουν από τα διάφορα στάδια επεξεργασίας λυμάτων των βιολογικών καθαρισμών.